Veljekset Keskinen Oy:n tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Veljekset Keskinen Oy:n henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn kohteena ovat asiakkaidemme tiedot. 

 Selosteessa kerromme   

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 2. Mitä tietoja keräämme 
 3. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää 
 4. Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme 
 5. Kuinka kauan säilytämme tiedot 
 6. Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin 
 7. Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot  

Veljekset Keskinen Oy 
0182811-7  

Veljekset Keskinen Oy/Info 
Onnentie 7 
63610 Tuuri 
010-7707000 

Mitä tietoja ja mihin tarkoitukseen ne keräämme 

Veljekset Keskisen keräämät henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti: 

– Tunnistamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sopimusten, majoittumisten sekä luottokelpoisuuden tarkistustenyhteydessä myös henkilötunnus. 
– Palveluidemme käyttöön liittyvät tiedot kuten mitä palvelua käytit tai tuotteita ostit. 
– Verkkosivujemme käyttöön liittyvät tiedot: eväste eli cookie, ip-osoite, laitetunniste ja asiakastunniste.

Henkilötiedot, jotka keräämme suoraan rekisteröidyltä 

Keräämme tiedot pääosin aina suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakaspalvelutilanteessa tai asiakas luovuttaa ne itse lomakkeen tai sähköpostin välityksellä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon joko tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseksi tai toimittamiseksi asiakkaalle. Myös verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana.  

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta 

Kolmansilta osapuolilta keräämme tietoa kuluttaja-asiakkaan luottokelpoisuuden varmistamiseksi (Suomen Asiakastieto). 

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää 

Rekisteröitynä sinulla on oikeuksia koskien Veljekset Keskisen hallussa oleviin henkilötietoihin.  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:  

 1. Oikeus saada pääsyhenkilötietoihin  
  Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihin. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi. 
 2. Oikeus tietojenoikaisemiseen 
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. 
 3. Oikeus tietojenpoistamiseen 
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: 
  – Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta 
  – Rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta 
  – Tietojen käsittely on lainvastaista 
 4. Oikeus käsittelynrajoittamiseen 
  Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. 
 5. Vastustamisoikeus 
  Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. 
 6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen  
  Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perusten. 
 7. Oikeus peruuttaasuostumus 
  Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa mahdollisuutemme tarjota rekisteröidylle tuotteita ja palveluita. 
 8. Oikeus tehdä valitusvalvontaviranomaiselle 
  Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti. 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi voit asioida info-pisteessä henkilökohtaisesti. 

Veljekset Keskinen Oy/Info 
Onnentie 7 
63610 Tuuri 
010-7707000 

Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme 

Veljekset Keskinen käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteensa. Käsittelymme oikeusperusteita ovat: 

Sopimukseen täytäntöön paneminen 

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Käsittelemme henkilötietoja meiltä ostetun tuotteen tai palvelun toimittamiseksi ja tuottamiseksi, siltä osin kuin on tarpeellista. 

Lakisääteinen velvoite 

Sopimusten lisäksi toimintaamme liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja. Esimerkkejä näistä ovat: 

– Kirjanpitolainsäädäntö 
– Kuluttajansuojalainsäädäntö 
– Maksupalvelulaki 
– Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 

Suostumus 

Arvontoihin, palveluidemme kehittämiseen sekä markkinointitarkoituksessa kerättyyn tietoon annat suostumuksesi, jonka voi peruuttaa milloin tahansa. 

Verkkosivujemme kehittämiseksi kerätään analytiikkatietoa sivujen käytöstä perustuen suostumukseen. Annat suostumuksesi hyväksymällä evästeet sivustolle saapuessasi. 

Kuinka kauan säilytämme tiedot 

Henkilötietoja säilytetään vain toimituksen tai sopimussuhteen ajan ja sen päättymisen jälkeen kuluttajan oikeuksien, kuten takuu jne, toteuttamiseksi vaaditun ajan, ellei lainsäädännössä toisin vaadita.  

Verkkosivujen kävijäanalytiikkatietoa säilytämme 26 kuukautta markkinoinnin ja asiakaspalvelun seurantaan ja kehittämiseen. 

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin 

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita. 

Uutiskirjeen tietosuojaseloste

Rekisterin käyttötarkoitus

Veljekset Keskinen Oy:n sähköpostirekisteri on asiakkaille tarjoama palvelu, jossa
sähköpostirekisteriin liittyneille tarjotaan ajankohtaista tietoa sähköpostin
välityksellä.

Sähköpostien sisällöt ja julkaisuajankohdat.

Asiakkaalla on mahdollista tilata sähköpostiin uutiskirje, joka lähetetään pääsääntöisesti
kerran kuukaudessa. Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisista tarjouksista,
kampanjoista ja tapahtumista.

Sähköpostien tilaaminen

Uutiskirje tilataan omalla lomakkeella nettisivuiltamme tuuri.fi.

Sähköpostien kielto

Jokaisen Veljekset Keskinen Oy:n uutiskirjesähköpostin yhteydessä on linkki, jonka
kautta pääsee poistumaan sähköpostilistalta. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää
omien tietojensa täysi poistaminen rekisteristä, ellei sille ole laillista
estettä.

Sähköpostirekisteriseloste

Henkilötietolain
(523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste, Veljekset Keskinen Oy:n,
sähköpostirekisteri

Rekisterinpitäjä

Veljekset Keskinen Oy
OnnenTie 7
63610 Tuuri
Puh. 010 770 7000 (vaihde)

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Veljekset Keskinen Oy/Info
Puh. 010 770 7000 (vaihde)

Rekisterin nimi

Veljekset Keskinen Oy, sähköpostirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Markkinointi- ja asiakasviestinnän lähettäminen sähköpostitse

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidynsähköpostiosoite ja sähköpostiviestinnän tapahtumatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja EU:n
tietosuoja asetuksen säännösten mukaisesti Veljekset Keskinen Oy:n valitsemille
yhteistyökumppaneille. Siirron perusteena on Privacy Shield -järjestelmä, johon
siirronsaajana toimiva Mailchimp on sitoutunut. Auditoinnin voimassaolon voit tarkistaa
tästä linkistä: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Henkilötietoja käsitellään parhaiden
tietosuojakäytäntöjen mukaisesti ja tietosuojaa koskevia lakeja noudattaen.

Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Tietosuojavastaava, Veljekset
Keskinen Oy, OnnenTie 7, 63610 Tuuri

Tarkastus voidaan tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.